Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ҚазҰМУ институтынің сайты келесі адреске ауыстырылды: IPO.KAZNMU.KZ

Институт последипломного образования КазНМУ изменил адрес сайта на: IPO.KAZNMU.KZ